Atex (explosieveilige) vulmachine

Dit keer was het een opleidingscentrum waar Berlingr deze vulmachine voor heeft ontwikkeld en gebouwd.

Gewenste situatie:

Het handmatig afvullen van glazen flessen met een brandgevaarlijke vloeistof dusdanig automatiseren dat de operator op een veilige manier kan produceren. Een belangrijk punt hierbij is dat de vluchtige dampen die vrijkomen bij het afvullen van deze vloeistof goed worden afgezogen. De complete productie kan door één operator uitgevoerd worden.

Berlingr oplossing:

  • Ontwikkeling van een klantspecifieke krat waarin de vulmachine rechtstreeks kan vullen.
  • Realiseren van een compleet Atex (explosieveilig) afzuigsysteem.
  • Ontwikkelen en bouwen van een Atex Vulmachine.
  • Capillaire plug bedacht voor het sealen van de fles.

Berlingr heeft een machine ontwikkeld waarbij de flessen rechtstreeks in de krat worden gevuld. De ruimte waarin de machine staat is voorzien van een Atex afzuiging die ook aan de vulmachine is gekoppeld. De vluchtige dampen bevinden zich niet meer in de werkruimte. Om te zorgen dat de gevulde flessen niet verder uitdampen heeft Berlingr een oplossing bedacht om de fles tijdelijk te sealen. Ook aan de verpakkingszijde van het productieproces denken we dus graag mee met onze opdrachtgevers.

Met deze vulmachine haalt de klant meer uit zijn afvullijn, maar misschien nog belangrijker is dat de medewerkers veilig kunnen werken en de vluchtige dampen niet meer in de werkomgeving terecht komen. Een arbo-technische oplossing dus waarmee ook nog efficiënter gewerkt wordt. De klant heeft dit ervaren als een zeer geslaagde oplossing.