Interview Metaal & Techniek.

Productie optimaal met behulp van robotica

Om het volledige artikel lezen klik op deze link: Berlingr metaal en techniek

“Als het om automatisering met robots gaat, loopt de metaalindustrie redel ijk voorop”, zegt Juup Willems. De directeur van automatiseringsbedrijf Berlingr in het Brabantse Bladel kr ijgt in z ijn klantenkring met meerdere sectoren te maken. “In metaalbedrijven wordt al ongeveer dertig jaar gewerkt met lasrobots en zo’n tien jaar met handelingsrobots.”

Klanten die bij Berlingr aankloppen voor (verdere) automatisering van hun bedrijf, krijgen niet meteen een totaaloplossing voorgeschoteld. Liever brengt Willems eerst de situatie in kaart. Waar wil een klant verbetering zien? Hoe is de huidige situatie? Wat wil de klant bereiken met eventuele robotisering? “Pas als we een goed beeld hebben van de motieven van de klant om te innoveren, bepalen we wat daarvoor nodig is en met welke oplossing we dat doel het best bereiken. En dat is zeker niet alt ijd een robot.” Pas na deze bedr ijfskundige fase, zoals Willems het zelf noemt, gaan de engineers van Berlingr aan de slag.